KONZULTACE, PORADENSTVÍ

REGRESE, MEDITACE, EFT, PODSTATOVÁNÍ, ANGELS HEALING

 

Niterný prožitek, setkání se sebou samými.

Projdeme společně vámi zadané téma, zátěžovou situaci, technikou, která je pro dané téma nejvhodnější, najdeme příčinu a prožitkově procítíte nový vzorec, terapie je určena pro jednotlivce nebo partnery a také rodiče s dětmi.

S oblibou říkám, že se jsem průvodkyní vaším individuálním světem, opravíme vaše buňky i vaši duši, protože tělo je propojeno s vjemy, pocity, city a hlavně emocemi, které nezpracovanému tématu dodávají energii k nežádoucímu tvoření.

HARMONIZACE - SLOVEM

Proč přijít na konzultaci nebo využít některou z sebepoznávacích, transformačních a duchohybných technik, terapii? 

Hlavním důvodem je uvědomovat si, že chci něco změnit, že je nějaká skutečnost, která mi nevyhovuje a v mém životě se opakuje. Je to tedy nevhodný, nefunkční, destruktivní nebo jinak život omezující vzorec. 

S tímto počátečním uvědoměním a tedy i cílem dojede zpracováním ke změně dílčí nebo celkové, to již záleží jak to je konkrétně u vás ve vašem systému, protože každý máme jinak nastaveno, každý uvnitř fungujeme trochu jinak a hlavně máme jiné zkušenosti, minulost a také rodovou línii a z ní pocházející prvotní vzorce, které jsme v dětství kopírovali. To vše však můžeme najít, pochopit, očistit a odpustit a tím změnit. 

Opravdu chcete pochopit o čem regresní terapie je? Pak ji musíte zažít a užít si a ukotvit v sobě změnu, ke které vede a to změnu v životě tady a teď, to je důležité si uvědomit, že nejde o to hrát si a zkoumat minulost, avšak především o reorganizaci přítomnosti do kvality a spokojenosti žití.

Děkuji za důvěru a těším se, že vás tímto obohacujícím procesem provedu.

Používám při své práci nejen klasický rozhovor, ale propojuji níže uvedené techniky zcela přirozeně, využívám jejich benefity a harmonizuji tím postupně vaše téma, které vás ke mně přivedlo.

Průvodkyně vaším vnitřním světem, regresemi a životem Jana Reme

Regresení, regrese čili auditing je hlubinná abreaktivní psychoterapie

Regrese vychází z teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem. Psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou pak ve své podstatě všechno jen následky traumat, prožitých v minulosti. Regrese vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, terým podléháte a které ovládají váš život. Terapie napomáhá i uchopit poznání různých duchovních zákonitostí.

Při regresení procházíme událostí, která ovlivňuje náš život, naše rozhodnutí za účelem pochopení, uvědomění si a možnosti rozhodnutí se pro změnu. Technicky je třeba situací procházet opakovaně, aby ke projití situace a následné změně mohlo dojít na všech (mnoha) úrovních naší bytosti, proto z mé praxe vyplynul pojem

Trojvrstvá regrese   

Regrese je mnohem hlubší pojem než jak se obecně rozšířilo její nazírání jako na vstup do minulých životů. Je to účinná, propracovaná nabídka naší intuiční hemisféry jak obejít naše vystavěné blokády a sebezničující rozhodnutí a nabídnout nám myšlenkový proces vedoucí k zprůchodnění energií a tím zmněně vzorce nebo našeho uzdravení.

A tak hlavním cílem je změna přítomnostní reality.

Jako regresní terapeut mám velkou výhodu v tom, že já i mí přátele nástroj regrese pro svůj životní posun opravdu používají. Dlouhodobým zfunkčňováním regrese ztratí na mysticitě a naopak začne odkrývat funkce mozku v návaznosti na tělo a zpět.

V momentě kdy se říznete do prstu je vám zcela jasné proč máte zranění, u vnitřích tělních nemocí však mozku tato logika chybí, stejně tak pokud se do prstu řežete opakovaně. Regrese dává v pochopení toho, co nazývám hlubší logiku děje, odejme strach, nahradí nevím a tím připraví cestu pro změnu. Spojení souvislostí příčin a důsledků s hmotou dává průchod možnosti v hmotě i měnit. Tento fakt uvítáte hlavně pokud se bude týkat vašeho zdraví. Regresní terapii jsem pro přehled klientů rozdělila na tři logické části, které doporučuji absolvovat všechny pro kvalitní zpracování vašeho záměru. Mozek člověka pracuje v neustálé přítomnosti, a to aby se naučil důsledek který se děje jeho tělu přiřazovat do pochopení minulosti je jeho nová vývojová fáze. Jednoduše řečeno jde o rozvinutí schopnosti mozku v přítomnosti neustále neopakovat tu frekvenci programu, která tělu škodí. Během mých terapií vás naučím co po vás pro kvalitní zvládnutí této techniky z vaší strany potřebuji a i to jak se máte chovat a co dělat v dozvukových jevech, které přichází po každé takové hlubinné práci.

Pochopení, očista a transtormace

je právě tou cestou na které vás váš mozek začne ozdravovat a naučí se s tělem komunikovat k vašemu prospěchu a tím prozáří to co bylo zanešeno.

Trojvrstvá regrese 

Regrese trojvrstvá má tři základní etapy, vrstvy průběhu zpracování :

 

 1. POCHOPENÍ - pochopení příčiny

 2. OČISTA - odstranění nežádoucích programů

 3. TRANSFORMACE - zavedení žádoucích vizí

V první fázi POCHOPENÍ nacházíme příčinu problému, tématu k řešení, bolesti, nemoci, fóbie, alergie aj. Postupujeme ze současnosti po emočněpocitových souvislostech, bolestech, neharmonických spojích zpět, jakoby proti toku času, až k místu, kde jsme si stvořili, tzv. postulát, větu, která nás řídí, příkaz či zákaz, který měl kdysi logickou oprávněnost, ale nyní nám škodí, brzdí, přikazuje či zakazuje něco, co již je překonáno, ale podvědomě stále řídí naše konání. Možná to znáte, když si říkáte proč jsem to vlastně udělal/-a, to jsem vlastně ani nechtěl/-a apod., tj. ono, to je to kde nás hlubší záznam, program v nás, vzorec řídí a když nevíme odkud se vzal a tak jej těžko jen vůlí překonáváme, protože síla pocitovoemoční bolesti jej umocňuje, proto jej potřebujeme nejprve najít, pochopit kde jsou kořeny řešené situace.

.giza.jpgletadlo.jpg

Druhá fáze OČISTA slouží k pročištění nalezené příčiny a to v rovině pocitové, emoční a po ní pak teprve přichází pochopení, uchopování souvislostí příčiny a následku. Regresení probíhá tak, že opakovaně, trpělivě a vytrvale procházíme situací a tak z našeho podvědomí vytahujeme do vědomí, do mysli (na světlo Boží) to, co nám bylo roky ukryto v hlubině nás samotných, ale přesto skryto, to co nám škodilo a bylo vždy s námi, proto před tím nešlo utéci ani se schovat, proto vnímám, že jedinou cestou je to uvidět a vyčistit, očistit. Příměrem : dokud ve sklepě nerozsvítíme světlo, ani nevíme kolik nepotřebného se tam ještě skrývá a také zda nám to může být ještě nějak k užitku. Když skutečnost očistíme, často můžeme energii využít, i když pozměněným, inovovaným, tzv. upgratovaným způsobem. Takže bez dokonalé očisty budeme stále ... v nevím, ve strachu a se zátěží ...

plod-1-.jpgsken-mojeprvnitrida.jpg

Třetí fáze TRANSFORMACE pak slouží k upevnění uchopení a nalézání kroků, které umožní nalezené ukotvit do reality, do každodennosti, do oblastí, které žijeme každý den. A bez této fáze, vlastně ke skutečné změně ještě nedošlo, bylo by to jen v naší mysli, ale až rovina činů a konání nám samotným do razítko, potvrzení úspěsné změny nás samotných. V této fázi také upřesňujeme kroky prevence, aby nedocházelo k recivídě - návratu starých zvyků, automatizmů a již překonaného způsobu myšlení, tedy jednoduše, zapracováváme

"Jak nesklouznout zpět a Jak jet vpřed !"

lom-svetla_272x360.jpg

 

Regresení Tajemno Mystično Záhada Zázrak

nebo Geniální funkce mozku

Pro mne je regresení technika, která umožňuje využít geniální schopnost mozku a podívat se za-zrak (a to je ten zázrak), za uvědomované, do našeho podvědomí, kde je uloženo o nás naprosto vše, veškeré vzpomínky do takových podrobností a detailů, že někdy je to až záhada, jak je to možné, ale je. 

Od roku 1995 dělám regrese, tedy při konzultacích používám především techniku regresení, kterou kombinuji i s mnoha dalšími dle potřeby, kterou mě praxe naučila. Regrese je návrat do minulosti, ale je třeba si uvědomit, že naší minulostí je již i to co se stalo dnes ráno, včera, před týdnem, ano i před rokem, v dětství, v prenatálu a také dříve, kdy naše duše měla jiné tělo, a jak to tam bylo, to se můžete dozvědět, je to v nás jednoznačně ukryto a proto to můžeme prozkoumat, pochopit, ocenit, využít a žít o nalezené pochopení moudřeji a většinou i lehčeji.

Proč ?

Protože tam v minulosti včerejší i o několik století dříve si stváříme vzorce, programy, dle kterých pak žijeme, konáme, mluvíme, směřujeme svůj život. Né vždy však jsou to programy vyhovující naší současné situaci, mnohdy jsou pro přítomný okamžik nelogické a často také škodící, destrukční, ničící naše současné cíle, protože pochází ze situace, z doby, kdy opak byl žádoucí (např. v době chudoby žena s pěti dětmi řekne "Už nechci mít žádné dítě" a současná bezdětná šťastně vdaná žena i s partnerem touží bezmocně po dítěti, které však přes její rozhodnutí z minulosti nemůže, vnitřní příkaz "Už žádné dítě" překonat a současným smutkem "Nemám dítě" a strachem "Nemůžu mít dítě" situaci ještě více energeticky zatěžuje).

Bylo nebylo třebas to tak bylo a třeba je to jen geniální funkce mozku, která příběh v naší mysli stvoří, ale když pak žena otěhotní, je to zázrak nebo jen úleva z pochopení a změna vzorce myšlení v přítomnosti. 

Odpovědět si můžete vy pokud se cestou regrese vydáte k hlubšímu pochopení sama sebe, svých překonaných vzorců a nastavením nových funkčních, vedoucích k vašemu cíli.

Já jsem poradkyně pro rozvoj osobnosti, tj. oficiální název, ale raději se nazývám průvodkyní vaším regresním světem, vaším životem, protože tou nejcennější radou vám může být jen samozřejmé rozhodnutí vycházející z hlubokého pochopení nutnosti změny objevené nejasnosti, nefunkčnosti nebo zastaralosti nějakého rozhodnutí ve vás, vašeho vnitřního příkazu a zákazu. Jen vy jste tím kdo sebe k cíli dovede. Já vás mohu nasměrovat a provést vám k místu, které stojí za prozkoumání a změnu.

Co je třeba ještě zmínit, že u nefunkčího vzorce bývá také skryta vaše energie ve formě emocí, bolesti, smutku a ta se objevením tohoto místa také uvolní, vyčistí a zfunkční, tzn. že ji máte zase k dispozici pro vaši realizaci, aktivitu, život.

Nahlédnout do sebe můžete jen jako ochutnávku mé práce při počátečním 90 minutovém sezení nebo si raději udělat čas třebas 3 hodiny, za které již určitě přičinu ohdalíme a navíc na další kroky vaší cesty se domluvíme (popř. dostanete domácí úkoly, tj. návod jak dále v započatém a nalezeném pokračovat sami). Každá bytost je originál a tak každý funguje trochu jinak, proto součástí prvního sezení je především najít váš způsob fungování ve vašem vnitřním světě. A v tom vám mohu jednoznačně pomoci.

Jaká témata můžeme regresením zfunkčnit, opravit, změnit ?

 • fyzické, bolest akutní
 • bolest a nemoc dlouhodobá se bude také delší dobu měnit k funčnímu stavu, je to proces
 • problémy komunikace s partnery, rodiči, dětmi nebo v práci
 • vzorce chování, kdy děláme to co sami dělat nechceme, konáme automaticky
 • a mnohé další a to je již na osobní nebo telefonickou konzultaci

S úctou k vaší individualitě, k vaší osobní cestě k sobě, se na vás těší 

Jana Reme, průvodkyně vaším regresním světem, vaším životem. Zvolíte kteroukoliv z nabízených harmonizací a já vím, věřím a mám od klientů potvrzeno, že si odnesete v duši a těle velmi povznášející a zdravotně obnovující, sjednocující zážitek.

Kde se OSOBNÍ HARMONIZACE uskuteční?

u mne v poradně, Brno Josefská 15, dveře 622 nebo dle domluvy i jinde

Kdy?

dle domluvy - stanovíme spolu vhodný termín i čas

Pokud máte s dodržováním termínů problém a víte to, pak prosím zašlete nevratnou zálohu v částce jedné hodiny objednávané služby na můj účet. Děkuji. Ta vám pomůže...

Jak dlouho?

1 nebo 5 hodiny

Cena konzultace, regresení, terapií:

 1. konzultace s novým klientem - 90 minut Kč 1500,-
 2. každá další započatá půlhodina                  Kč  500,-
 3. hodina terapie, meditace, EFT                     Kč 1000,-
 4. sleva při dlouhodové spolupráci - dle domluvy až 50%
 5. partnerský hodinový příplatek                      Kč  200,-

 

Stornovací poplatek při absenci objednané konzultace:

48 před konzultací Kč 0,-- - jen mi dejte vědět co nejdříve budu ráda

24 hodin je dostatečný čas pro omluvu a také storno Kč 0,-- 

Kratší čas pro změnu objednání akceptuji jen v závažných případech.

V ostatních případech akceptujte prosím stornovací příspěvek Kč 500 za objednané a neuskutečněné sezení. Zašlete na účet : 2600453934, kód FIO banky 2010

 

Regrese trojvrstvá pracuje komplexně na hlubinné úrovni a její dopad je víceúrovňový. 

Má tři základní etapy, vrstvy průběhu zpracování, které se časově mohou lišit dle potřeby a časové náročnosti konkrétního daného příběhu, situace, individuality klienta :

 

 1. POCHOPENÍ - pochopení příčiny                              Kč 2000,-- (zhruba 3 hodiny)
 2. OČISTA - odstranění nežádoucích programů      Kč 5000,-- (zhruba 6 hodin)
 3. TRANSFORMACE - zavedení žádoucích vizí         Kč 1000,-- (1 až 3 hodiny)

  Vždy doporučuji postupně absolvovat všechny tři části trojvrstvé regrese, aby se změna mohla projevit opravdu ve změně kvality vašeho života, tedy v realitě vašich dní. Mezi druhou a třetí etapou je pochopené nutné zapracovávat do života postupně, abychom viděli odraz uskutečněné regresní práce v realitě vaší každodennosti.

Kurz REGRESENÍ 

Pokud chcete regresit sami sebe a tím si převzít tento nástroj, pak nabízený kurz regresení určen právě vám. Regrese trojvrstvá pracuje komplexně na hlubinné úrovni a její dopad je víceúrovňový a proto regresní kurz obsahuje osobní zkušenost z broušené trojvrstvé regrese a je doplněn teorií, která je však ukazována absolventovi přímo na jeho osobním regresním příběhu, aby učené rovnou zapracoval aplikací do svého vědomí. 

 1. SKUPINA 2-4 absolventů                                     Kč  8000,-- (16-20 hodin)
 2. SKUPINA 5-8 absolventů - sleva                       Kč  7000,-- (16-20 hodin)
 3. INDIVIDUÁLNÍ kurz                                             Kč 12000,-- (16-24 hodin)
Časová náročnost osobní regrese je individuální a proto i délka kurzu je variabilní, právě z důvodu kvalitního zapracování zpracovávaného tématu a jeho uchopení do přítomné fáze života.
 

Meditace

Meditace je součástí především transformační části, kdy se ukotvujeme v novém vzorci, vizí, představou spojenou s pozitivními pocity si tvoříme kotvu, pozitivní kotvu nového vzorce. 

Další formou meditací je spojení se sebou, se svými složkami, andělskou rovinou, průvodci, světlem, Bohem... , to je vždy již na mém vnímání dané bytosti, osobnosti klienta.

 

EFT

EFT je technika emoční svobody, poťukáváním na dané body na meridiánových drahách našeho těla uvolňujeme emoční blokádu a tím se tok energie uvolní a mysl rozjasní a my můžeme pak nacházet a také aktivně stvářet další funkční vzorce a cesty osobního, pracovního, zdravotního i rodinného nastavení.

Podstatování

Transformační a očistná technika Nory Jadrné, která můžeme nacházet, očistit, transformovat, měnit vzorce, ke kterým ani nemáme tzv. klíče, načetly jsme je v minulosti, od autorit a jinde, ale neznáme vnitřní souvislosti a tím těžko tyto automatizmy můžeme sami měnit, bez hlubšího pochopení souvislostí. Tato technika pomáhá orientovat se v těchto tématech a dává jednoduchou prožitkovou a hravou formou cestu ven, do nadhledu a vnitřní jistoty v řešení a cestu.

Angeles healing

Technika pro jemné duše, bytosti přístupné jemnohmotnému světu, pomoc andělského průvodce a dalších nápomocných bytostí, spojení a naplnění jistotou, že na to již nikdy nebudeme sami, síla spojení, propojení. Technika má svá pravidla a přitom je snadná a velmi účinná pro harmonizaci těla a také emocí, vztahů a jiných rovin, kde nám nyní chybí.

 

 
Kdo?

ing. Jana Reme

mobil:     777 45 45 79

email:     JanaReme@email.cz

S láskou a SLOVEM

Jana Reme, průvodkyně vaším vnitřním světem, vzorci, přesvědčeními a vizemi

Každý je obdařen talenty, dovednostmi a zkušenostmi, o něž se může opírat, každý má svou cestu a já vás k tomu vašemu, ve vás, dovedu. Porozumět, pochopit, procítit, promeditovat a z toho se radovat, duchohybnit, stvářet sebe sama k tomu nejkrásnějšímu obrazu o sobě.

Vaše Jana Reme, průvodkyně vaším životem, vzorci a expertka na radost ze sebe sama, která je dána všem cítícím bytostem.

Změníme nefunkční vzorce a programy
Přijedu i k vám